stop het accijnslek
DALING ACCIJNSOPBRENGST SIGARETTEN EN SHAG IS STRUCTUREEL
(bedragen x mln.)

Door achtereenvolgende accijnsverhogingen van bij elkaar meer dan 500 miljoen euro in 2011, 2013 en 2015, gecombineerd met een BTW-verhoging van 19 naar 21 procent in 2012, is het aantal verkochte rookwaren de laatste vijf jaar met maar liefst 24 procent gedaald. De accijnsopbrengst ligt daardoor nog altijd onder het niveau van 2012, het jaar waarin de overheid zo’n 2,5 miljard euro aan accijnzen uit tabakswaren incasseerde. De reden van de aanhoudende verkoopdaling is dat consumenten nog steeds voor goedkopere tabaksproducten kiezen – met name ‘make your own’ - of hun tabakswaren in België en Duitsland kopen. In de buurlanden liggen de prijzen van tabakswaren nog altijd beduidend lager dan in Nederland.