Pagina wordt geladen ...

Vergelijking Duitsland, Nederland en België

Nederland heeft de hoogste accijnstarieven, maar veruit de laagste opbrengst.

De Duitse overheid voert vanaf 2010 een meerjarenbeleid met jaarlijks een gematigde accijnsverhoging, waardoor het voor de rookwarenindustrie mogelijk is geleidelijke prijsverhogingen door te voeren die niet marktverstorend werken. Zo is onder meer het grensverkeer met Centraal Europa afgenomen, waardoor het binnenlands volume nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van 2012, ondanks een daling van het aantal rokers. De accijns- en BTW-opbrengst is vergeleken met 2012 toegenomen met ruim een miljard euro.

 

Kerngegevens per capita: Duitsland
  2012 2013 2014 2015 2016
Aantal inwoners 80.600.000 81.100.000 81.200.000 82.200.000 82.200.000
Accijns sigaretten € 149,03 € 151,93 € 155,11 € 158,52 € 160,11
Accijns rooktabak € 64,68 € 66,95 € 69,44 € 71,58 € 70,56
Stuks/gram per capita 1.369 1.322 1.313 1.320 1.250
Accijns per capita € 174,79 € 172,61 € 175,04 € 180,41 € 169,90
Ontwikkeling stuks/gram per capita - - 3,4% - 0,7% 0,5% - 5,3%
Ontwikkeling accijns per capita - - 1,3% 1,4% 3,1% - 5,8%
Bron: Statistisches Bundesambt - Netto Bezug van Steuerzeichen

 

Kerngegevens per capita: Nederland
  2012 2013 2014 2015 2016
Aantal inwoners 16.800.000 16.800.000 16.900.000 17.000.000 17.100.000
Accijns sigaretten € 158,47 € 174,77 € 176,86 € 181,27 € 181,69
Accijns rooktabak € 67,51 € 81,86 € 83,74 € 86,03 € 94,74
Stuks/gram per capita 1.231 1.083 1.047 1.008 975
Accijns per capita € 148,33 € 146,38 € 144,17 € 143,31 € 143,38
Ontwikkeling stuks/gram per capita - - 12,1% - 3,3% - 3,7% - 3,2%
Ontwikkeling accijns per capita - - 1,3% - 1,5% -0,6% 0,0%
Bron: Monitor Accijnslek, verkopen in de markt

 

Kerngegevens per capita: België
  2012 2013 2014 2015 2016
Aantal inwoners 11.200.000 11.100.000 11.200.000 11.300.000 11.300.000
Accijns sigaretten € 142,06 € 148,03 € 157,83 € 163,92 € 171,25
Accijns rooktabak € 39,23 € 44,14 € 49,59 € 54,82 € 65,90
Stuks/gram per capita 1.736 1.922 1.826 1.821 1.702
Accijns per capita € 170,71 € 189,87 € 195,15 € 202,60 € 207,07
Ontwikkeling stuks/gram per capita - 10,7% - 5,0% -0,3% - 6,5%
Ontwikkeling accijns per capita - 11,2% 2,8% 3,8% 2,2 %
Bron: Administratie der Douane en Accijnzen

 

België is op het vlak van rookwaren een ‘groot Luxemburg’ geworden. Relatief lage accijnstarieven leiden tot relatief lage prijzen voor de consument. Dat heeft de afgelopen jaren geleid tot enorme grensverkopen, en sinds 2013 ook richting Nederland. Ter vergelijking: in België wordt nu 20% meer rookwaren verkocht dan in Nederland, terwijl ons land anderhalf keer zo veel inwoners heeft. België heeft de laagste accijnstarieven maar veruit de hoogste opbrengst uit accijnzen; in 2015 boekten onze zuiderburen een recordopbrengst van ruim drie miljard euro aan accijns en BTW, een stijging van 4,7% ten opzichte van 2014. Nederland daarentegen heeft de hoogste accijnstarieven van de drie landen, maar veruit de laagste opbrengst.

Naar de cijfers

sitemap | verantwoording | ontwerp dotsolutions