Pagina wordt geladen ...

Verhoging tabaksaccijns kost schatkist 47 miljoen

Vier keer is de tabaksaccijns verhoogd in respectievelijk 2011, 2013, 2015 en 2016. Dat zou de schatkist een gezamenlijke meeropbrengst van € 750 miljoen moeten opleveren. In plaats daarvan zijn de accijnsopbrengsten over die periode echter gedaald met € 47 miljoen.

Vorig jaar was de opbrengst uit tabaksaccijns iets hoger dan het jaar daarvoor. Door de verhoging van de accijns op rooktabak werden voor 2016 € 100 miljoen aan extra inkomsten begroot. Het leverde de schatkist uiteindelijk toch maar € 65 miljoen extra op.
De accijnsmonitor1 had al voorspeld dat de accijnsopbrengsten in 2016 zouden achterblijven bij de begroting en slechts licht zouden stijgen. Dat blijkt nu ook uit het Financieel Jaaroverzicht van het Rijk over 2016 dat vorige week is gepubliceerd.

Verkoop in grensstreek sterk gedaald

In totaal werd ruim een vijfde minder aan sigaretten en rooktabak verkocht (respectievelijk 21,9% en 23,5% minder). Vooral in de grensstreek is de verkoop van sigaretten en tabak sterk gedaald. Daarmee is de economische situatie van de tabakswinkeliers in de grensstreken met België en Duitsland aanzienlijk verslechterd. Tegelijkertijd profiteert de Belgische en Duitse overheid van de Nederlandse consument die over de grens goedkopere tabaksproducten koopt.

Goedkopere alternatieven en minder rokers

Een andere oorzaak van de teruglopende accijnsinkomsten is dat consumenten zijn overgestapt van sigaretten op  goedkopere producten – met name de zogenaamde make-your-own producten - waar aanzienlijk minder accijns op wordt geheven. Daarnaast zijn ook rokers gestopt met roken of minder gaan roken2. Dit speelt een minder belangrijke rol in de daling van de binnenlandse verkopen.

Aanbeveling voor het nieuwe kabinet

De tabakssector kan zich voorstellen dat een nieuw kabinet deze erosie van de tabaksaccijns en teruglopende inkomsten wil tegengaan. Ze adviseert het nieuwe kabinet daarom een gematigd en meerjarig accijnsbeleid. Dit maakt niet alleen de bedrijfsvoering voor de tabaksbranche voorspelbaar maar ook de inkomsten voor de schatkist.

accijnslek-nieuwsbericht-afbeelding-verhoging-tabaksaccijns-kost-schatkist-47-miljoen


[1] In 2012 besloot de Nederlandse overheid tot een omvangrijke accijnsverhoging op sigaretten en rooktabak van € 370 miljoen per 1 januari 2013. Sinds die dagen houdt de tabaksbranche maandelijks bij wat de (genormaliseerde) accijnsinkomsten zijn na deze verhoging: de accijnsmonitor.

[1] Tot 2012: % volwassen rokers daalt, tot 2015: % volwassen rokers stijgt, 2015: % volwassen rokers daalt https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/roken/cijfers-context/trends#node-trend-roken-volwassenen

sitemap | verantwoording | ontwerp dotsolutions