Eerste kwartaal laat een structurele daling accijnsopbrengsten zien

Den Haag, 24 april 2014

De tekorten op de opbrengsten van tabaksaccijnzen zijn structureel, dat blijkt uit de eerste kwartaal gegevens van de Accijnsmonitor op www.accijnslek.nl .
Net als voor de maanden januari en februari 2014, zijn ook in maart de accijnsopbrengsten op tabakswaren aanzienlijk lager vergeleken met de zelfde maanden in respectievelijk 2013 en 2012. Conform eerdere berichtgeving laten ook deze nieuwe gegevens zien dat de gevolgen van het accijnslek structureel zijn.

In maart 2014 bedroeg de daling ten opzicht van 2013 bijna €3 miljoen euro en ten opzichte van 2012 €10 miljoen euro. In de maanden februari en maart van dit jaar was ook een duidelijke daling ten opzichte van de voorgaande jaren te zien. Wanneer het eerste kwartaal van 2014 met de voorgaande jaren vergeleken wordt, is te zien dat de daling aan accijnsopbrengsten op tabakswaren voor de overheid ten opzichte van 2013 bijna €8 miljoen euro bedraagt en vergeleken bij 2012 zelfs nagenoeg  €43 miljoen euro.  De vergelijking met vorig jaar wordt nog beïnvloed door de geleidelijke instroming van hogere accijnzen in januari en februari, waardoor de daling in accijnzen in het eerste kwartaal lager is dan voor de rest van dit jaar wordt verwacht.

Doordat steeds meer consumenten overstappen op lager geprijsde tabaksproducten dan wel in onze buurlanden België en Duitsland rookwaren aanschaffen, blijven de maandelijkse accijnsopbrengsten dalen. De tabaksbranche concludeert dat de tabaksaccijns als belastinginstrument is uitgewerkt. De accijnsmonitor op www.accijnslek.nl toont aan dat de accijnsbasis is geërodeerd en ondanks forse accijnsverhogingen steeds minder opbrengt.

Een verdere accijnsverhoging op tabak is uitgesteld tot 1 januari 2015. Maar het winkeltoerisme naar Duitsland en België wordt sterker gestimuleerd door een verdere accijnsverhoging op brandstoffen en alcoholische dranken in Nederland per 1 januari 2014. De conclusie van de tabaksbranche is dan ook dat het perspectief voor 2014 zeer somber is. Een eerste voorzichtige inschatting komt uit op een verdere volumedaling van 6% in 2014 en een accijnsopbrengst die € 120 mln. lager uitkomt dan in 2013.

Gezien de eerste kwartaalgegevens van de Accijnsmonitor en de prognose voor dit jaar pleiten de tabaksgroothandel en detailhandel voor het terugdraaien van de accijnsverhoging op tabakswaren van 1 januari 2013 en het niet laten doorgaan van de accijnsverhoging op tabakswaren van 1 januari 2015.

Eerste kwartaal laat een structurele daling accijnsopbrengsten zien