Kabinet stelt accijnsverhoging tabakswaren uit

Den Haag, 17 september 2013

Het kabinet ziet af van een accijnsverhoging op tabakswaren in 2014.

Dat blijkt uit de Miljoenennota 2014 en het Belastingplan 2014 die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

Maar het betekent nog geen afstel; de accijnsverhoging op tabak wordt uitgesteld naar 1 januari 2015. Het kabinet erkent dat uit de zogeheten grenseffectenrapportage blijkt dat  de vorige verhoging van de tabaksaccijns in 2013 heeft geleid tot achterblijvende inkomsten voor de staatskas. Volgens het kabinet  zal dit effect zich ‘op termijn’ herstellen.

In het vorig jaar gesloten regeerakkoord tussen VVD en PvdA was nog sprake van een stijging van de tabaksaccijns met 9 cent op 1 januari 2014. Maar het kabinet erkent nu, mede op basis van de feiten die zijn aangedragen door NSO en TZN, dat er dit jaar al veel tabaksaccijns is ‘weggelekt’ naar de buurlanden België en Duitsland.

De almaar stijgende tabaksaccijns van de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat  talloze Nederlanders hun tabakswaren zijn gaan kopen in de buurlanden, waar tabakswaren veel minder worden belast en de prijzen  aanzienlijk lager zijn. Hierdoor is de  omzet van Nederlandse ondernemers in de tabaksdetailhandel  gekelderd.

De binnenlandse verkopen zijn dit jaar met 12% ofwel  2,5 miljard sigaretten en shagjes gedaald. In 2013 zou er € 370 miljoen extra aan accijnzen op tabak moeten binnenkomen, maar dit bedrag is nagenoeg verdampt en grotendeels terecht komen in onze buurlanden.

Namens de Nederlandse ondernemers in de tabaksdetailhandel heeft de NSO samen met de brancheorganisatie voor groothandels TZN al tijdenlang gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van deze grenseffecten, onder meer via de website www.accijnslek.nl.

NSO en TZN zijn blij dat de accijnsverhoging in 2014 van de baan is maar wijzen een volgende verhoging in 2015 af. Volgens deze organisaties is er geen sprake van een herstel, zoals het kabinet verwacht, maar gaat het om een structureel probleem dat moet worden opgelost.

Daarom vragen NSO en TZN het kabinet  binnen de Europese Unie en bij onze buurlanden aan te dringen op harmonisatie van de tabaksaccijnzen. Zonder harmonisatie zal het voor de Nederlandse consument interessant blijven rookwaren in de buurlanden te gaan kopen. Daardoor blijft er druk op de omzet van de Nederlandse ondernemers. Ook het risico van het weglekken van accijnsinkomsten voor de Nederlandse schatkist blijft dan bestaan. Door de accijnsverhoging in 2013 is de Nederlandse staat  al honderden miljoenen euro’s misgelopen die naar het buitenland zijn gevloeid.

“We zijn één Europa, laten we dan ook de tabaksaccijnzen  voor rookwaren overal gelijk maken. Wel zo eerlijk voor alle partijen. Een eerste stap is nu met Prinsjesdag gezet”, aldus directeur Janwillem Burgering van de NSO.