Nederlanders kopen wel degelijk massaal hun tabakswaren over de grens

Uit een onlangs verschenen onderzoek van de Universiteit van Maastricht naar het koopgedrag van Europese rokers*, waaruit zou blijken dat slechts een zeer beperkt percentage van de ondervraagde Nederlanders hun tabakswaren over de grens haalt, is gebruik gemaakt van gedateerde cijfers van alle respondenten. De Nederlandse respondenten hebben in 2008 meegewerkt aan dit onderzoek. In dat jaar waren de prijzen van sigaretten in Nederland nog lager dan in onze buurlanden. Sinds 2008 zijn er in Nederland een viertal flinke accijnsverhogingen doorgevoerd die aanleiding zijn voor forse prijsverschillen van tabakswaren met onze buurlanden. Daarmee prijst Nederland zich al jaren uit de markt, zie onderstaande figuur. De gegevens uit het onderzoek zijn dus achterhaald.

Recentelijk opgenomen reportages in onder andere het Belgische Baarle-Nassau en het Duitse Kranenburg en Kleef laten zien dat talloze Nederlanders daar massaal hun tabakswaren kopen. Dit wordt ook bevestigd door de Belgische en Duitse winkeliers in onze buurlanden. De reportages zijn terug te zien op www.accijnslek.nl.

Op deze website staan tevens de verkoopgegevens van de tabaksbranche die aantonen dat de Nederlandse overheid door de jaren heen vanwege haar jaarlijks oplopende accijnsverhogingen tot op de dag van vandaag accijnsopbrengsten misloopt en deze juist weglekken naar onze buurlanden. Duitsland en België tonen stijgende verkoopgegevens door de lagere consumentenprijzen van shag en sigaretten.

Onderzoeksbureau Ecorys bevestigt ook dat het voor Nederlanders aantrekkelijker wordt hun tabaksproducten in België en Duitsland te kopen en constateert ook het 'weglekeffect' naar de buurlanden. Deze bevindingen heeft zij weergegeven in haar recente onderzoeksrapport 'Validatie Monitor Tabak'** dat in juli jl. is verschenen.

Prijsverschillen tussen Nederland Duitsland en Belgie

* Onderzoek van de Universiteit van Maastricht, waarbij data uit 2008 is gebruikt voor onderzoek: http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2013/11/06/tobaccocontrol-2012-050838.long (verschenen in mei 2013)

** Onderzoeksrapport 'Validatie Monitor Tabak' van onafhankelijk onderzoeksbureau Ecorys: http://www.accijnslek.nl/bestanden/documenten/238-validatie-rapport-ecorys-def.pdf (verschenen in juli 2013)