Januari – juli 2014: tabaksverkopen èn accijnsinkomsten blijven dalen

De cijfers van zowel tabaksverkoop als accijnsinkomsten over de eerste zeven maanden van 2014 zijn nog slechter dan dezelfde periode in 2013. De verwachtingen van het ministerie van Financiën komen weer niet uit. NSO en TZN blijven pleiten voor het terugdraaien van de laatste accijnsverhoging en het schrappen van de voorgenomen verhoging op 1 januari 2015.

15 augustus 2014

De maand juli van dit jaar laat ten opzichte van juli 2013 een sterke daling van ruim € 7,1 mln. aan accijnsinkomsten en dalende binnenlandse verkoopvolumes van -1,4% voor sigaretten en -7,7% voor shag zien.

De overheid voorspelde op basis van “ervaring uit het verleden” dat de verkopen en accijnsinkomsten na verloop van tijd weer zouden herstellen.

De praktijk wijst het tegenovergestelde uit voor de maanden januari tot en met juli van dit jaar, dat blijkt uit de gegevens van de Accijnsmonitor[1] op www.accijnslek.nl, een initiatief van de brancheorganisaties NSO (tabaksdetailhandel) en TZN (groothandels in tabaks- en zoetwaren). 

Er is geen enkel herstel zichtbaar, sterker nog, de eerste  zeven maanden van dit jaar zijn zelfs slechter dan dezelfde periode in 2013. De shag en sigarettenverkopen zijn verder gedaald en ook de accijnsinkomsten zijn lager dan in 2013. Zie onderstaande figuren.

Vorig jaar was een dramatisch jaar voor de tabakshandel en voor de accijnsinkomsten. Na de forse accijnsverhoging van 35 cent (sigaretten) en 60 cent (shag) per 1 januari daalden de binnenlandse verkoopvolumes in 2013 met ruim 13 % (sigaretten) en ruim 10% (shag) vergeleken met 2012.

De tabaksconsumptie door rokers bleef in 2013 ongeveer op hetzelfde niveau, terwijl consumenten overstapten op goedkopere alternatieven en met name over de grens hun rookwaren kochten. De accijnsinkomsten moesten met € 350 mln. drastisch naar beneden worden bijgesteld. Er werd niet méér accijns binnengehaald, maar minder!

Ook de eerste zeven maanden van dit jaar laten geen verbetering zien. Nog steeds zijn de prijzen in België en Duitsland aanzienlijk lager en wordt over 1 op de 5 gerookte tabaksproducten geen accijns betaald, aldus TNS-NIPO en het KPMG SUN Report.

Met de volgende accijnsverhoging op 1 januari 2015 in het verschiet wordt de situatie voor de tabakshandel en de schatkist alleen maar verder verslechterd. NSO en TZN blijven er dus voor pleiten dat de accijnsverhoging op tabakswaren van 1 januari 2013 wordt teruggedraaid en dat een volgende accijnsverhoging op tabakswaren per 1 januari 2015 van tafel wordt geveegd. 

Daling accijnsopbrengsten

Binnenlandse verkopen tabak

 


 

[1] Om de maandelijkse uitslag (verkopen) door de tabaksfabrikanten en importeurs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de reële situatie op de markt en de daadwerkelijke verkopen aan de consument, worden er op de van de industrie afkomstige cijfers correcties toegepast. Deze correcties houden rekening met voorraadvorming en de verkoop en uitlevering van tabaksproducten met oude prijzen. Ze komen tot stand op basis van informatie en expertise van de groothandel die goed zicht heeft op de gehele keten.
Daardoor kunnen er verschillen ontstaan met de maandelijkse gegevens waarover de Belastingdienst beschikt, maar deze cijfers geven wel een betrouwbaarder beeld over de ontwikkelingen per maand in de markt. Over een langere periode gemeten horen de cijfers gelijk aan elkaar te zijn. Bovendien werkt de overheid op kasbasis waardoor de accijnsaangiften over december 2012 feitelijk tot de inkomsten van 2013 behoren.