Aandeel buitenlandse shag stijgt naar recordhoogte

Sinds de forse accijnsverhoging van 2013 (60ct pakje shag van 50 gram/ 35ct pakje sigaretten 19 stuks) heeft er geen herstel meer plaatsgevonden in het grensverkeer van shagverkopen.

Uit een onderzoek van TNS NIPO, in opdracht van de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie (VNK), blijkt dat het aandeel in Nederland geconsumeerde shag dat afkomstig is uit het buitenland op een recordhoogte blijft.

In 2013 was herkomst van de in Nederland gerookte shag ‘nog’ voor 15% afkomstig uit het buitenland. Het afgelopen jaar is 17% van alle in Nederland gerookte shag voorzien van een buitenlandse accijnszegel.

Het overgrote deel van de buitenlandse shag is afkomstig uit België. In de grensregio’s is hierbij zelfs sprake van een percentage van 45%. Van het herstel dat volgens het ministerie van Financiën bij grote accijnsverhogingen na verloop van tijd optreedt, is dus na drie jaar nog steeds geen sprake. Zowel de Nederlandse tabaksindustrie als de schatkist lijdt hieronder.

De VNK laat sinds 2006 elk kwartaal onderzoek doen naar de herkomst van in Nederland gerookte shag.