Pagina wordt geladen ...

Verantwoording en methodiek

In 2012 besloot het kabinet tot een ingrijpende accijnsverhoging op sigaretten en rooktabak van € 370 miljoen per 1 januari 2013. Dit was 35 cent op een pakje sigaretten (19 stuks) en 60 cent op een pakje shag (40 gram). De tabaksbranche vermoedde dat consumenten in de grensstreek hun sigaretten en shag voortaan in België en Duitsland zouden kopen. Sinds die dagen houdt de tabaksbranche bij wat de accijnsinkomsten zijn na deze verhoging aangezien men de overtuiging had dat de begrootte extra accijnsinkomsten van € 370 mln bij lange na niet zou worden gehaald. Door deze forse accijnsverhoging werden de prijzen in Nederland hoger dan in onze buurlanden en als gevolg van substitutie-effecten, downtrading (overstappen op goedkopere alternatieven) en eventueel minder roken, zou er veel van de begrootte inkomsten weglekken naar de buurlanden. Dit gaat uiteindelijk ten koste van omzet en rendement van de groothandel en de tabakswinkeliers met name in de grensstreken.

accijnslek-verantwoording-afbeelding-2

De accijnsmonitor volgt alleen de ontwikkeling van sigaretten en rooktabak. De basis van de accijnsmonitor zijn de maandelijkse verkopen van fabrikanten en importeurs van sigaretten en rooktabak verenigd in de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) en Philip Morris. Sigaren worden hierin niet meegenomen met name omdat de accijns ten opzichte van sigaretten en rooktabak beperkt is. De jaarlijkse accijnsopbrengst van sigaren bedraagt circa € 7 miljoen op een totale tabaksaccijns van ongeveer € 2.400 mln.

Wat is tabaksaccijns?

Tabaksproducten die in Nederland worden verkocht, moeten zijn voorzien van accijnszegels. Voor sigaretten wordt er een accijns geheven per 1000 stuks (specifiek) en een percentage over de verkoopprijs (ad valorem). Voor rooktabak wordt de accijns sinds 1 januari 2017, alleen geheven over een kilogram tabak. Voor sigaren wordt de accijns alleen geheven over de verkoopprijs.

De accijnstarieven in de periode 2018 - 2021
In het Belastingplan van 2018 zijn de verhogingen van de accijns op tabaksproducten t/m 2021 vastgelegd.

Sigaretten:

 

Een ad valorum accijns van 5% van de kleinhandelsprijs

plus een vast bedrag (specifieke accijns) per 1.000 stuks van:

  2017 2018*) 2019 2020 2021
  € 166,46 € 173,10 € 175,20 € 180,32 € 184,90
  met die verstande dat de minimumaccijns van beide ten minste bedraagt:
  2017 2018 2019 2020 2021
  € 181,59 € 188,99 € 191,28 € 196,99 € 201,93
Rooktabak: Een vast bedrag van (speciefieke accijns per 1.000 gram van:
  2017 2018*) 2019 2020 2021
  € 99,25 € 106,65 € 108,94 € 114,65 € 119,59
Sigaren Een ad valorem accijns van 5% van de kleinhandelsprijs van:
  2017 2018*) 2019 2020 2021
  5% 6% 7% 8% 9%
*) De nieuwe tarieven gelden met ingang van 1 april 2018. In de jaren daarna met ingang van 1 januari.

 

De berekening.

De op de Nederlandse markt actieve fabrikanten en importeurs van sigaretten en rooktabak, Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco, Imperial Tobacco, Heupink & Bloemen Tabak en Landewyck Tabak, registreren maandelijks hun verkopen. Deze fabrikanten en importeurs hebben gezamenlijk een marktaandeel van circa 95% van de sigarettenmarkt en circa 91% van de shagmarkt. De maandelijkse verkopen zijn gebaseerd op de uitslag van tabaksproducten door deze fabrikanten en importeurs. Uitslag wil zeggen de maandelijkse hoeveelheden sigaretten en shag die door deze bedrijven in de handel worden gebracht.

Op basis van deze hoeveelheden, de consumentenprijzen en de geldende belastingtarieven, kunnen de omzetten, de accijnsopbrengsten en de BTW inkomsten over de betreffende maand worden berekend. De accijns wordt één maand later door de tabaksfabrikanten afgedragen aan de Belastingdienst. De belastingafdrachten worden zo maandelijks geregistreerd en de ontwikkeling van de accijnsinkomsten voor de overheid, inclusief de accijnsverhogingen, kunnen zo zorgvuldig worden gevolgd.

Aansluiting met de reële marktsituatie.

Om de maandelijkse uitslag (verkopen) door de tabaksfabrikanten en -importeurs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de reële situatie op de markt en de daadwerkelijke verkopen aan de consument, worden er op deze industrie-cijfers correcties toegepast. Deze correcties resulteren in ‘genormaliseerde’ volumes op basis van (i) de inladingen ingeval van prijsverhogingen en (ii) ‘releases for consumption’ (voorraadvorming). Ze komen tot stand op basis van informatie, expertise en marktkennis van de groothandel die goed zicht heeft op de gehele keten. Daarnaast wordt ter vergelijking met het voorgaande jaar, rekening gehouden met het aantal werkdagen in de betreffende maand.

Over een kalenderjaar gemeten geeft de accijnsmonitor de accijnsopbrengsten weer vergelijkbaar met de accijnsopbrengsten zoals het ministerie van Financiën die meet op EMU-basis (februari t/m januari van het volgend jaar). De accijnzen worden immers een maand later afgedragen dan de maand waarin de tabaksproducten worden uitgeslagen. Aansluiting wordt verkregen bij de accijnsopbrengsten berekend door het ministerie van Financiën, bijvoorbeeld in de Jaarverslagen van het Rijk, door de accijnsmonitor nog te corrigeren met de ‘releases for consumption’ en de accijns op sigaren mee te nemen.

sitemap | verantwoording | internet marketing dotsolutions