Pagina wordt geladen ...

De oorzaken van stagnerende accijnsopbrengsten

Wat is er aan de hand? Als de overheid meer geld in de schatkist nodig heeft of bepaalde extra uitgaven moet dekken, verhoogt zij vaak de tabaksaccijns. Dit gebeurde in 2011, 2013, 2015 en 2016 en zou volgens de rekenregels van de rijksbegroting € 200, € 370, € 80 en € 100 miljoen extra moeten opleveren. Het resultaat is echter dat de accijnsopbrengsten in de periode 2011-2016 niet hoger zijn dan het niveau in 2011.

Accijnsverhoging op sigaretten en rooktabak: begrote extra opbrengsten versus realisatie
  2011 2012 2013 2014 2015 2016

Minimum accijns -1 april

- Sigaretten

- Rooktabak

 

€ 156,00

€ 65.54

 

€ 157,25

€ 66,50

 

€ 176,11

€ 81,76

 

€ 176, 75

€ 83,07

 

€ 181,53

€ 85,74

 

€ 181,58

€ 99,25

Accijnsverhoging:

- Sigaretten

- Rooktabak

 

22,2 ct/19 st

22,2 ct/45 gr

 

geen

geen

 

35 ct/19 st

60 ct/40 gr

 

geen

geen

 

9 ct/19 st

9 ct/40 gr

 

geen

55 ct/40 gr

Begrote extra opbrengst € 200 mln - € 370 mln - € 80 mln € 100 mln
Totale tabaksaccijns* € 2,525 mld € 2,502 mld € 2,399 mld € 2,432 mld € 2,412 mld € 2,478

*) Ministerie van Financiën: Accijns uit sigaretten, rooktabak en sigaren 2011 t/m 2016, realisatie op kasbasis. Bronnen: Financiële Jaarverslagen van het Rijk.


Begrote accijnsopbrengsten niet gerealiseerd

Dat de begrote accijnsopbrengsten van € 750 miljoen niet zijn gerealiseerd, is het gevolg van een aantal oorzaken:
De accijnsverhogingen zorgt voor hogere prijzen en duurdere tabaksproducten. De consument gaat dan op zoek goedkopere alternatieven: andere merken, overstappen van sigaretten naar shag of roll-your-own (losse tabak die de consument zelf in hulzen moet stoppen), illegale tabaksproducten of producten die goedkoper over de grens kunnen worden gekocht. 
Daarnaast zijn ook rokers gestopt met roken of minder gaan roken . Dit speelt een minder belangrijke rol in de daling van de binnenlandse verkopen. Het percentage rokers is niet harder gedaald dan de trend, maar het aankoopgedrag is ingrijpend veranderd. 

Hierdoor nemen de binnenlandse verkopen af en wordt de basis waarover accijnzen worden betaald kleiner. Kortom, als je de accijnzen verhoogt worden de tabaksproducten duurder waardoor er in Nederland minder tabaksproducten worden verkocht en komt er dus minder accijns in de schatkist. De rekening wordt betaald de groothandel en tabakswinkeliers die hun omzet en rendement zien dalen en hun inkomen teruglopen.

De groothandel en winkeliers in tabaksproducten hebben deze ontwikkeling voorspeld. Toen in 2012 werd aangekondigd dat de overheid in 2013 de accijnzen op tabaksproducten fors zou verhogen, hebben zij de Accijnsmonitor ontwikkeld om de ontwikkelingen in de verkopen, de omzetten en de belastingopbrengsten (accijns en BTW) nauwkeurig te volgen. De ontwikkelingen zijn te vinden op de accijnsmonitor.

sitemap | verantwoording | website optimalisatie dotsolutions